Lääne-Virumaa Noortekogu – Osalusvõimaluste arendamine Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaa Noortekogu

demokraatia, elukvaliteet, kogukonna edendamine, lapsed, noored

https://www.lvnk.ee

Lääne-Virumaa, Eesti


veebis

Organisatsiooni eesmärk

Lääne-Virumaa Noortekogu on seisnud viimased 16 aastat noorte huvide ja vajaduste eest nii maakonnasiseselt kui ka väljaspool seda, edastades noorte hääle ja soovid nii maakondlikesse komisjonidesse kui ka väljapoole. Arendame maakondlikku osalusvõrku, panustades suure osa oma ajast just kohalike noortevolikogude arengule ning heale käekäigule, seda läbi koolituste ning erinevate toetusprogrammide.

Talgute eesmärk

Kogume annetusi noortele suunatud tegevuste elluviimiseks ning maakondliku osalusvõrgu arendamiseks. Korraldame üritusi ning tegevusi nii suurtele kui ka väikestele, et laiendada osalusvõimalusi ning seeläbi edendada elu Lääne-Virumaal. LVNK üritused on eelkõige suunatud noortele, et anda neile võimalus kaasa rääkida ühiskonnas aktuaalsetel ning noori puudutavatel teemadel ning selle kaudu osaleda aktiivselt kogukonnaelus. Lisaks anname noortele võimaluse oma hääl nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil kuuldavaks teha ning seda läbi põnevate ja kaasavate tegevuste. Korraldame ka heategevuslikke üritusi ja projekte, mis aitavad muuhulgas kaasa noorte ja eakate vahelistele lõimumisprotsessidele. Arendame aktiivselt kohaliku tasandi noortevolikogude võrku, mida toetame koolituste ning arenguprogrammidega (nii noortevolikogudele endile kui ka kohaliku omavalitsuse ametnikele).

Kuidas toetada

https://www.lvnk.ee/toeta

Pangarekvisiidid:
Arvelduskonto - LÄÄNE-VIRUMAA NOORTEKOGU EE682200221076183112
Selgitus - Annetamistalgud 2022