10 eurot aitab vähendada kiusamist Eesti koolides

SA Kiusamisvaba Kool

haridus

Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti

https://kiusamisvaba.ee

Organisatsiooni eesmärk

SA Kiusamisvaba Kooli missiooniks on üheskoos kiusamist ennetades ja peatades luua Eesti lastele turvaline ja hooliv haridustee õnnelikuks inimeseks kasvamisel. Selleks levitame maailmas ainulaadset KiVa teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetuse programmi. KiVa annab koolidele väga selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad.

Talgute eesmärk

Kiusamisvaba Kooli poolt Eestis levitatavat KiVa programmi rakendab hetkel Eestis 125 kooli ehk 26% üldhariduskoolidest.

Iga 10€ aitab teadus- ja tõenduspõhist KiVa kiusuennetusprogrammi kvaliteetsemalt ja ulatuslikumalt rakendada.

Unistame, et kõik Eesti koolid läheneksid kiusuennetusele tõenduspõhiselt ja järjepidevalt ning koolidele oleks tagatud pidev ning kvaliteetne tugi mentorite poolt.

Sinu toetuse abil saame suuremate sammudega püüelda selle poole, et iga laps oleks kaitstud koolikiusamise eest ning saaks seeläbi võimaluse kasvada terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks.

Kuidas toetada

Kõige mugavamalt saad teha annetuse "Ma armastan aidata" annetuskeskkonnas: https://www.armastanaidata.ee/kiva
Suur aitäh!

Püsiannetuse saab teha Kiusamisvaba Kooli annetuskeskkonnas: https://kiusamisvaba.ee/toeta/

Alternatiiv on teha ülekanne SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank) või helistada 9002010 (annetus 10€).

Oleme südamest tänulikud iga annetuse eest!