Aita aidata

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus

lapsed, nooredvõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Kuninga 34, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti


29.11.2023 toimub avatud raamatukogu meetodil avalik üritus "Roolis või tagaistmel", kus vägivallast väljunud naised räägivad oma lugusid.

http://naistevarjupaik.ee

Organisatsiooni eesmärk

Oleme lähisuhtevägivalla all kannatava naisele turvalise keskkonna kujundaja, austades naise iseseisvat otsustamise õigust Pärnumaal ja Saaremaal alates 2009.aastast. Pärnu tugikeskuse tegevus on läbipaistev ja usaldusväärne.
Pakume igapäevaselt:
• Kriisi, psühholoogilist ning juriidilist abi;
• Kohtueelset nõustamist ja tugiisikuteenust;
• Kogemusnõustmist;
• Majutusteenus vajadusel;
• Loovtegevused;
• Rühmateraapiad;
• Kogukonna ja spetsialistide teadlikkuse tõstmiseks koolitused, avalike ürituste korraldamine, sõnavõtud meedias;
• Auhind OKAS väljaandmine. "

Talgute eesmärk

Talgute toetusega aitame neid peresid, kes väljudes vägivaldsest suhtest on alustamas uut elu. Tihti puudub neil peredel raha söögi ja riiete ostmiseks. Eesmärk on aidata emadel igapäevaselt toime tulla nii, et laste heaolu märgatavalt ei langeks. Üks oluline tegevus laste emade uues elus on tegevused, mis annavad kuuluvustunde ja toetavad laste loovust. Igal suvel toimub meil suvelaager naistele ja lastele, korraldame ühiseid loovtegevusi ja väljasõite. Viimati käisime bussitäie peredega loomaaias ja ratastega Kihnus, Aegnal matkamas.
29.11.2023 toimub avatud raamatukogu meetodil avalik üritus "Roolis või tagaistmel", kus vägivallast väljunud naised räägivad oma lugusid.

Kuidas toetada

Ootame rahalist abi, et seda saaks suunata sihtgrupile vajaduspõhiselt. Tihtipeale läheme naisega poodi kaasa ja ostame koos temaga vajalikke toiduaineid või rõivaid. See tagab, et raha kasutatakse sihipäraselt.

MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskus konto EE122200221047053080