Aita hoida elu – AED elustamisaparaat igasse vabatahtliku päästekomandosse

Päästeliit

elukvaliteetkogukonna edendaminetervis

Sirge 2, Tallinn, Eesti

Organisatsiooni eesmärk

Päästeliit ühendab ja esindab Eestis päästealal vabatahtlikult tegutsevaid ühinguid. Päästeliidu 120-liikme hulgas on ühingud, mis tegelevad tuletõrje, merepääste, koerapääste, veepääste, nööripääste, inimeste otsingute, ennetustöö ja paljude teiste päästetööde valdkondadega.

Talgute eesmärk

Päästeliit hangib koostöös Eesti Punase Ristiga vabatahtlikele päästekomandodele elustamisaparaate, et tagada elupäästev abi üle Eesti.

Eestis on 120 vabatahtlikku päästeühingut, kellest suurem osa asub kohtades, kuhu kiirabi ei pruugi piisavalt kiiresti jõuda. Seetõttu on oluline, et igal vabatahtlikul päästekomandol oleks vahend, millega õnnetuse korral kogukonnas elusid päästa.

Automaatne kehaväline defibrillaator (AED) aitab parandada elupäästva esmaabi andmise kiirust ja tõhusust vabatahtlike päästjate väljakutsetel.

Kuidas toetada

Päästeliidu algatust on võimalik toetada tehes annetuse läbi Armastan aidata keskkonna või otse Päästeliidu kodulehel: https://paasteliit.ee/toeta-paasteliitu.

Ühtlasi on võimalik Päästeliitu toetada tehes ülekande EE547700771002741382 märksõnaga “AED”.