Aita toetada venekeelsete noorte seksuaaltervist!

MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liit

lapsed, nooredtervis

T1 Kaubanduskeskus, Peterburi tee 2, Tallinn, Eesti

https://seksuaaltervis.ee

Organisatsiooni eesmärk

MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liidu eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. Tegutseme selle nimel ennetuse, seire ja sekkumisega; teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega; räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. Seisame hea selle eest, et kõigile oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.

Talgute eesmärk

Soovime tõsta noorte teadlikkust seksuaaltervise teemadel. Uuringud näitavad, et venekeelsete noorte teadmised, uskumused ja hoiakud on oluliselt madalamal tasemel kui eestikeelsetel noortel ja nad ei tea, kust õiget infot otsida. Peamine vahe tuleneb noorte kultuurilisest ning keelelisest taustast. Sinu annetusega saame suunata teavitustegevusi just venekeelsetele noortele, et anda neile seksuaaltervise alast nõu ja abi. Vajame kampaania tegemiseks Sinu abi.

Eesti Seksuaaltervise Liit pakub noortele ja ka vanematele nii eesti kui ka vene keeles seksuaaltervise teemaliste küsimuste veebinõustamist: https://seksuaaltervis.ee/kusi-nou. Iga esitatud küsimus suhete, seksuaalsuse, suguhaiguste, soonormide, rasestumisvastaste meetodite jt saab vastatud oma valdkonna eksperdi poolt. Veebinõustamise tiimi kuuluvad naistearstid, meestearstid, noortenõustajad, ämmaemandad, psühholoogid, kliiniline psühholoog, pereterapeut, seksuoloogid, kliiniline seksuoloog, üldarstid, seksuaalmeditsiini arst, seksuaalnõustajad ja sotsiaaltöötaja.

Kuidas toetada

Ootame rahalisi annetusi EESTI SEKSUAALTERVISE LIIDU Swedbanki kontole EE072200221019064887