Aitame lähisuhtevägivallas lapsi

MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas

elukvaliteetlapsed, nooredtervis

Tartu linn, Tartu maakond, Eesti

Organisatsiooni eesmärk

MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas on lähisuhtevägivallas kasvavate laste õiguste ja huvide eest seisev huvikaitseorganisatsioon. Me ei tegele otse lähisuhtevägivallas kasvavate laste endi, vaid nende lastega kokkupuutuvate spetsialistidega, et nemad saaksid selliseid lapsi paremini aidata. MTÜ eesmärk on, et lähisuhtevägivallas kasvavate lastega kokkupuutuvad või muul viisil nende elu mõjutavad spetsialistid märkaksid ja arvestaksid oma töös selliste laste vajadustega, kasutades selleks parimat olemasolevat teaduspõhist teadmist. Meie tiimi kuuluvad jurist, kaks psühholoogi ja lastekaitsetöö taustaga sotsiaaltöötaja.

Talgute eesmärk

Talguliste abiga loome veebilehe, millele on koondatud teaduskirjanduse põhjal koostatud vastused peamistele küsimustele, mis lastega seotud perekonnavaidlustes lähisuhtevägivalla ja selle mõju kohta lapsele tekivad. Veebileht on abivahendiks kohtunikele, advokaatidele ja lastekaitsetöötajatele, et oma otsustes ja seisukohtades lähisuhtevägivalla mõju lapsele teaduspõhiselt selgitada. Küsimuste formuleerimisel on meil abiks kohtunikud, advokaadid ja lastekaitsjad ise ning teaduskirjandusel põhinevad vastused neile küsimustele paneme me kokku koostöös Tartu ülikooli psühholoogia magistrantidega.

Kuidas toetada

Meid saab toetada, tulles vabatahtlikuna appi veebilehte tegema. Meil on olemas inimene, kes aitab meid veebilehe struktuuri ja sisupuu loomisega, aga kõige muuga (sh disaini- ja arendustöödega) vajaksime kas ühte või mitut head vabatahtlikku appi. Appi tulemise soovist saad märku anda, kirjutades e-posti aadressil anne.haller@gmail.com.
Muidugi saab meid toetada ka rahalise annetusega: MTÜ Lapsed lähisuhtevägivallas, konto nr EE754204278631582000 Coop Pank.