“Alati valmis” projekt 7.-9. klasside õpilastele

Tallinna skaudilipkond Siil

hariduslapsed, noored

Linnamäe tee 10, Tallinn, Eesti


2 detsembril 11:00-14:00 meil toimud skautide emadepäev, kuhu on oodatud kõik huvilised, kes soovivad tutvuda meie organisatsiooniga ja meie tegevusega. Aadress: Linnamäe tee 10 (Tallinna Vene Lütseum)

https://WWW.SKAUDIDSIIL.ORG/

Organisatsiooni eesmärk

Skaudilipkond Siil alustas oma tegevuse aastal 1996 Tallinna Läänemere Gümnaasiumi hoones. Alates oktoober 2020 lipkonna tegevus toimub Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis. Aastal 1997 “Skaudilipkond Siil” registreeriti Eesti Skautide Ühingus Rävala Maaleva all.

Meie eesmärk:
Laste ja noorte tsiviil, vaimne, intellektuaalne ja füüsiline areng. Aktiivse ja tervikliku isiksuse loomine.

Meie ülesanned:
1. Üksteise eest hoolitsemine ja vastastikune abi 
2. Tähelepanelik suhtumine teistesse, valmidus alati tulla appi.
3. Oma kodumaaga tutvumine. Võimalus elada looduses seda kahjustamata.
Õppelaagris õpivad skaudid: skaudiliikumise teooriat, turisti-, skaudi- ja matkatarkusi, turvalise elu aluseid, esmaabi, ravimtaimed, Eesti geograafia ja ajalugu, Tallinna ajalugu, skaudi erinevad erialad.

Hetkel lipkonnas on 102 liiged, ning liikmete arv pidevalt kasvab.

Talgute eesmärk

Soovime koguda raha rahvusvahelise koolituse jaoks, kus saavad osa võtta 30 koolilast Tallinast ja Vilnusest. Koolituse läbiviimine on planeeritud jaanuariks 2024.
Eesmärgiks on hädaolukordades valmisoleku suurendamine.

Eesmärgid, mis me oleme enda jaoks püstitanud:
1. Vastutustundliku käitumise kujundamine ja enesekaitse tugevdamine erinevates kriisiolukordades
2. Õpetada noored kuidas riske hinnata ja juhtida
3. Praktiliste oskuste õpetamine üldise turvalisuse tagamiseks, sealhulgas turismi, reisimise ning igapäevastes ja mitterutiinsetes olukordades 
4. Kogemuste vahetus. Soovime koolitusele kutsuda spetsialiste Päästeametist ja Watergratt Pirita merepäästest.

Antud koolitus on mõeldud selleks, et noored oleksid paremini kursis kuidas käituda kriisi olukorrades
Koolituse läbiviimise jaoks on vaja 3000 eurot. Summa sisaldab toitlustust, renti, trandspordikulud, ning tasusid lektoritele.

Talgude registreerimiseda loodame koguda raha, ning avalikustada info tulevase koolituse kohta, mis omakorda peaks suurendama huvi kriisiolukorrades käitumise vastu.

Kuidas toetada

Annetusi ootame üksiku maksega või püsikorralduse vormistamisega kontole: Tallinna skaudilipkond Siil  ЕЕ242200221014596664. Selgitusse panna  “Annetus”

2 detsembril 11:00-14:00 meil toimud skautide emadepäev, kuhu on oodatud kõik huvilised, kes soovivad tutvuda meie organisatsiooniga ja meie tegevusega. Annetused võib teha ka kohapeal. Emadepäev toimub aadressil Linnamäe tee 10 (Tallinna Vene Lütseum)