Annetustalgud beebide ja emmede hea tervise abiks

SA Sünnitusmajade Fond

lapsed, nooredtervis

Sõle 23, Tallinn, Eesti

https://aitaalustadaelu.ee/toetan-fondi/

Organisatsiooni eesmärk

SA Sünnitusmajade Fond (endine Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond SA) asutati 2000. aastal eraalgatusena. Fondi missioon on olnud algusest peale toetada Eestimaa Sünnitusmajasid kaasaegse keskkonna ja võimekate abivahendite, vajalike innovaatiliste seadmete soetamisel. Samuti on investeeritud erinevatesse olulistesse tugitegevustesse, mis aitavad kaasa valdkonna arengule.
Meie peamine eesmärk on soetada meditsiiniseadmeid kõigile 12-le sünnitushaiglale üle Eesti. Nende uute seadmete kasutuselevõtuks vajame meditsiinipersonalile ja meeskondadele koolitusi.
Soovime, et kõik 12 sünnitushaiglat ja osakonda, sealne personal ning patsiendid, ning eelkõige uued maailmakodanikud tunneksid end ühtmoodi turvaliselt igas Eestimaa nurgakeses.

Talgute eesmärk

Soovime annetusi koguda kriitilises seisundis sünnitaja abistamiseks mõeldud koolitusteks. Neid korraldavad Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla koolituskeskused ning neid viiakse läbi kõigis 12-s Eestimaa sünnitusmajas. Koolituse läbinud meditsiinipersonal suudab professionaalsemalt aidata toime tulla enneaegsete sünnitustega ning seeläbi vähendada riskantseid olukordi.

Kuidas toetada

Meid saab toetada läbi MAA keskkonna https://www.armastanaidata.ee/synnitusmajadefond või tehes annetuse meie kodulehe kaudu https://aitaalustadaelu.ee/toetan-fondi/
Samuti on võimalik helistada annetustelefonidele 9008010 - annetades 10 eurot ja 9008025 - annetades 25 eurot (need numbrid on uued ning hakkavad kehtima 27. novembrist).