Argumenteerimisharidus igasse Eestimaa nurka!

Eesti Väitlusselts

haridus

Telliskivi 60a/3, Põhja-Tallinna linnaosa, 10412 Tallinn, Harju maakond, Eesti

https://argument.ee/et

Organisatsiooni eesmärk

Eesti Väitlusselts (EVS) on 29 aastat tegutsenud missiooniga arendada oskusi, mille abil võidaks aruteludes tugevam argument. Väitlusseltsis on neli suunda. Arutleva hariduse suund töötab, et igal Eesti noorel oleks võimalik saada kvaliteetset argumenteerimise, kriitilise mõtlemise ning eneseväljendusoskuste alast haridust levitades väitlusmeetodi kasutamist nii ainetunnis kui süvendatult valikaaine/huviringi vormis. Võistlusväitluse suunal korraldab EVS väitlusvõistlusi ning toetab seda, et igal noorel oleks võimalus tegeleda kõrgetasemelise võistlusväitlusega. Väitlusseltsi meedia ja ühiskonna suund hindab ühiskondliku diskussiooni kvaliteeti ja loob argumenteeritud sisu, et tõsta avaliku arutelu kvaliteeti ning anda inimestele viisid, kuidas infot kriitiliselt tarbida. Väitlusseltsist on välja kasvanud täiskasvanu koolitusettevõte SpeakSmart OÜ, mis koolitab avaliku, era- ning kolmanda sektori organisatsioone ja asutusi.
Väitlusselts tegutseb eesti ja vene keeles. Põhitegevusi toetab rahvusvaheline koostöö. Väitlusselts on liikmeorganisatsioon, seades eesmärgiks liikmete oskuste arendamise ning ühise missiooni edendamise. Iga-aastaselt tegutseb erinevates rollides pea 100 vabatahtlikku. Juhtivtiimi kuulub 9 palgalist või vabatahtlikku suunajuhti ning tugitegevuste eest vastutajat. Tegevjuhti toetab 7-liikmeline nõukogu.

Talgute eesmärk

Koolinoorte analüüsi- ja kriitilise mõtlemise oskustes on selgeid vajakajäämisi – viimase PISA testi tulemuste põhjal suudab vaid iga seitsmes noor eristada fakti arvamusest. 2022. aasta eesti keele riigieksami hindajad tõid välja, et üha sagedamini tuleb õpilaste töödes esile raskusi argumenteerimisel. Näeme, et koolisüsteem ei ole piisavalt kiiresti kohanenud ühiskonnaga, mida iseloomustab info üleküllus, polariseeritus ja valeinfo levik ning tarvis on kiirelt arendada õpilaste kriitilise mõtlemise ja argumenteerimisoskuseid. Annetamistalgutel kogutud vahendeid kasutab Väitlusselts selleks, et valmistada õpetajaid ette kasutama argumenteerimismeetodit nii ainetunnis ainepädevuste edasiandmisel kui ka süvendatult valikaine või huviringi vormis. Projekti "Argumenteerimisharidus igasse Eestimaa nurka!" käigus koolitame aktiivselt uusi õpetajaid, viime läbi õpetajatele suunatud koolitusprogrammi, loome õppematerjale, pakume uutele õpetajatele mentoreid.

Kuidas toetada

Sinu panuse abil saame pakkuda

5€ annetuse toel 1 tunni,
10€ annetuse toel 2 tundi ning
25€ annetuse toel 5 tundi aktiivset õpetajate toetamist.

Projekti saab toetada nii Ma armastan aidata annetuskeskkonnas (https://www.armastanaidata.ee/annetan/haridus/eesti-vaitlusselts-argumenteerimisharidus-igasse-eestimaa-nurka-2)

kui ka annetusena Väitlusseltsi pangakontole:

Eesti Väitlusselts
EE782200221010707156 (Swedbank)
EE901010220002381018 (SEB)