Armeenia heaks!

MTÜ Eesti Pagulasabi

elukvaliteetvõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Vambola 6, Tallinn, Eesti

Rüütli 4, Tartu, Eesti

https://www.pagulasabi.ee/et/armeenia-heaks

Organisatsiooni eesmärk

Eesti Pagulasabi missiooniks on seista pagulaste õiguste ja heaolu eest Eestis ja väljaspool ning aidata kaasa ühtsema ühiskonna loomisele. Selleks aitame Eestisse saabunutel kohaneda läbi mitmekülgsete programmide. Väljaspool osutame oma kodudest põgenenud inimestele humanitaarabi ning toetame nende jätkusuutlikku toimetulekut (hetkel Ukrainas, Gruusias, Jordaanias, Türgis ja Armeenias) ning oleme üks olulisematest kompetentsikeskustest rände ja lõimumise teemadel.

Talgute eesmärk

19. septembril taaspuhkenud relvakonflikti tõttu on Mägi-Karabahhist läbi Lachini koridori Armeeniasse põgenenud enam kui 100 000 inimest.

Pagulased on peamiselt jõudnud Armeenia Syuniki piirkonda, kus nende peamised vajadused on hetkel seotud peavarju, toidu, hügieenitarvete, toimetulekuabi ja vaimse tervise toetusega.

Eesti Pagulasabi tegi ettevalmistava visiidi Armeeniasse juba juunis 2023 ning avas ametliku esinduse Jerevanis oktoobri alguses. Pagulasabil on kohapeal olemas mitu potentsiaalset partnerorganisatsiooni, kelle abil tegevustega kiiresti alustada.

Meie eesmärk on toetada Armeeniasse saabunud pagulasi pikaajaliselt, et aidata neil Armeenias oma elu uuesti üles ehitada - juhul, kui koju naasmine ei osutu võimalikuks.

Kuidas toetada

Kogume annetusi praegusele humanitaarolukorrale vastamiseks ja kriisi pikaajaliste mõjude leevendamiseks.

Annetuse saab teele panna MTÜ Eesti Pagulasabi annetuskontole SEB pangas (a/a EE791010220258852223) või Swedbankis (a/a EE392200221056272250).