Asendusõpetajate Programm: et õpilastel ei tekiks eestikeelsele õppele üleminekul puudujääke aineteadmistes!

MTÜ ASÕP

haridus

Viljandi, Viljandi maakond, Eesti


Üle-eestiline

https://asendusopetaja.ee/

Organisatsiooni eesmärk

MTÜ ASÕP on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda koolidele ja lasteaedadele asendusõpetajaid, et iga tund saaks kvaliteetselt asendatud. Meiega on liitunud üle 3100 asendusõpetaja ja tegutseme üle-eestiliselt. 73 asendusõpetajat on läinud meie kaudu kooli tegevõpetajateks.
MTÜ ASÕP-i kaudu on asendatud rohkem kui 260 koolis ja lasteaias üle 45 000 tunni. Oleme Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner eestikeelsele õppele üleminekul. Meie jaoks on oluline, et olenemata emakeelest, ei tekiks õpilasel aineteadmistes puudujääke, sest igal õpilasel on õigus omandada kvaliteetne eestikeelne haridus.

Talgute eesmärk

Eestikeelsele õppele üleminekul vajavad iga päev mitmed õpetajad asendamist. Selleks, et õpetajad saaksid käia eesti keele kursustel, on oluline, et neile oleks võimalik leida asendusõpetaja vähese aja- ja energiakuluga. MTÜ ASÕP-i asendusõpetajad aitavad tagada kvaliteetse õppetöö jätkumise ka siis, kui lasteaia, põhikooli või gümnaasiumi tegevõpetaja omandab eesti keelt.

Kuidas toetada

Vajame koolide ja lasteaedade eestikeelsele haridusele ülemineku toetamisel ka Sinu tuge - iga annetus aitab kaasa eestikeelsele õppele üleminekul ka siis, kui muukeelsete õpilaste õpetajat on vaja asendada. Annetatud raha kasutame info levitamiseks ja koolituste korraldamiseks.

Asendusõpetajate hea töö aitab leevendada haridusasutuste tööpinget ja mis kõige tähtsam, iga õpilase eestikeelne koolitund on sisukas ning kogemuslik.
Sinu annetuse eest saame teha järgmist:

15 € – Sotsiaalmeedia üleskutse ASÕP-ga liitumiseks
25 € – 1h asendusõpetaja koolitust, et tunnid oleksid hästi ette valmistatud
​60 € – 1 asendusõpetaja koolitusprogrammi osalustasu
Suurannetaja:
1000 € – aitad luua asendusõpetajatele muukeelste laste õpetamise videokoolituse
​5000 € - aitad ASÕP-il jõuda IT-süsteemini

Annetuse saab teha Ma armastan aidata keskkonna kaudu: https://www.armastanaidata.ee/annetan/haridus/asendusopetajate-programm-et-opilastel-ei-tekiks-puudujaake-aineteadmistes-2 või MTÜ ASÕP EE322200221068426476 (Swedbank)