Aita korraldada suviseid päevahoiulaagreid autistlikele lastele ja noortele!

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing

lapsed, nooredtervis

Toom-Rüütli 7, 10130 Tallinn, Eesti

Organisatsiooni eesmärk

Koondame võrdsetel alustel autistlike inimesi, nende eestkostjaid/sugulasi ja valdkonna spetsialiste, kes elavad ning tegutsevad Harjumaal.
Tallinna ja Harjumaa Autismiühing on loodud 2013. aastal ning kuulub üle-eestilisse katusorganisatsiooni, Eesti Autismiliitu.

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing sai ellu kutsutud ideega, et kõik autistlike laste või täiskasvanutega isiklikult, pere või töö kaudu seotud inimesed saaksid sõna sekka öelda, et autistlike inimeste olukorda jätkusuutlikult parendada.

Oma tegevuse jooksul oleme korraldanud juba hulgaliselt tugigruppe, perepäevi, suvelaagreid ning erinevaid üritusi autistlikele lastele ja noortele.

Annetajate abiga pakume lisaks riiklikele teenustele regulaarselt neid autismispetsiifilisi teenuseid, mida ei paku kohalikud omavalitsused ega riik (tugigrupid, lapsehoiuteenus tugigruppide ajal ning autismispetsiifikast lähtuvad suvised päevahoiulaagrid).

Talgute eesmärk

Annetamistalgutel kogume rahalisi vahendeid suviste päevahoiulaagrite korraldamiseks suurema toevajadusega autistlikele lastele ja noortele.
Samuti soovime korraldada teaduslaagri süvahuvidega autistlikele lastele ja noortele.

Kuidas toetada

Meie ühingule saab teha annetuse:
Swedpangas EE202200221056936460
SEB PANGAS EE061010220235842227