Avatud uste päev ja mälumäng Eesti lindude heaks

Eesti Ornitoloogiaühing

looduskeskkond

Veski 4, 51005 Tartu, Eesti


Avatud uste päev toimub 28. novembril 2023 kell 16.00–18.00 Tartus Veski 4, mälumäng algab kell 18.00.

https://eoy.ee

Organisatsiooni eesmärk

Eesti Ornitoloogiaühing uurib, kaitseb ja tutvustab Eesti linde. Tegeleme linnukaitsega, teeme seireid ja rakendusuuringuid, anname konsultatsioone ja koostame eksperthinnanguid. Kaasame huvilisi harrastusteaduse algatustesse, korraldame linnuvaatlusi, loodusõhtuid ja muid avalikke sündmusi. Ühingusse kuulub ligi 700 liiget, kelle seas on nii linnusõpru kui ka kutselisi ornitolooge.

Talgute eesmärk

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub annetajaid, liikmeid ja teisi huvilisi endale külla ja linnuteemalist mälumängu mängima. Näitame oma kontorit, tutvustame töötajaid ja räägime linnukaitse tegevustest. Huvilised saavad esitada küsimusi linnukaitse spetsialistidele nende igapäevatöö, rõõmude ja murede kohta. Avatud uste päev lõpeb linnuteemalise mälumänguga.

Kuidas toetada

Kogume toetusi linnukaitse tegevuste elluviimiseks, et tagada siin pesitsevate ja läbirändavate lindude heaolu. Annetamistalgutel on eesmärk koguda 2000 eurot. Annetusi saab teha avatud uste päeval kohapeal ja keskkonnas "Ma armastan aidata" (https://www.armastanaidata.ee/ornitoloogiayhing).