Erich Rooduse nimelise kutseharidusstipendiumi toetus

MTÜ Selts Raeküla

hariduskogukonna edendamine

Lembitu 1, Pärnu, Pärnu maakond, Eesti

https://www.raekylavanakool.ee/erich-roduse-kutsestipendium/

Organisatsiooni eesmärk

MTÜ Selts Raeküla on juba 22 aastat tegelenud kohaliku kogukonna elu edendamist läbi erinevate kultuuriliste, haridulike, noorsootöö ja ühiskondlike tegevuste. Asume Pärnu linnas Raeküla linnaosas. Pärnu linna Raeküla linnaosa kultuurilise, haridusliku ja sotsiaalse keskkonna arendamine. Keskuses tegutsevate mittetulundusühingute, seltside, seltsingute, klubide, huvialaringide ühendamine - ühiste ürituste korraldamine seltsielu edendamiseks. Mitmekesise huviharidus ja täienduskoolitus võimaluste loomine lastele ja täiskasvanutele.

Talgute eesmärk

Soovime toetada Erich Rooduse kutseharidusstipendiumi fondi täiendamist. Omanäoline kutsehariduse stipendium sündis raekülalase Erich Rooduse viimse tahte avaldusena. Stipendiumi sihtpiirkonnaks on Pärnu Raeküla linnaosa, millega peab kandideerijal olema konkreetne side.
Stipendiumi välja andmiseks teevad koostööd Erich Rooduse, MTÜ Selts Raeküla ja MTÜ Zonta Pärnu klubi esindajad. Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidust omandavat noort, kelle juured asuvad Pärnu linna Raeküla linnaosas ja kelle esimene õppeaasta on mistahes Eesti kutsehariduse õppeasutuses edukalt lõpuni viidud.

Kuidas toetada

Ootame just stipendiumi fondi täendamist rahaliste vahendite kaudu. Annetada saab ülekandega ja ka sularahas Raeküla Vanakooli keskuses. Meie kontaktid-
MTÜ Selts Raeküla
Raeküla Vanakooli Keskus
Lembitu 1, Pärnu 80028
reg.nr 80159370
a/a EE497700771001745185 LHV
info[ät]raekylavanakool.ee