Hügieenisidemed vähekindlustatud neidudele

Eesti Punane Rist

lapsed, nooredvõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Eha 8, Tallinn, Eesti

https://redcross.ee/

Organisatsiooni eesmärk

Eesti Punane Rist on osa maailma suurimast humanitaarliikumisest. Punase Risti töötajad ja vabatahtlikud, mitusada inimest, panustavad üle Eesti ja eri viisil, lähtuvalt kogukonna vajadustest. Valmis ollakse abistama ka kriiside ja suurõnnetuste korral. Punase Risti südameasi on esmaabi: koolitatakse kõiki soovijaid sõltumata vanusest või elukohast, et meie seas oleks rohkem inimesi, kes oskaksid vajadusel abistada – elu hoida ja päästa.
Mitmesugust ja järjepidevat abi saavad ühiskonna enimhaavatavad liikmed: toidust ja hügieenivahenditest riiete ja kodutarveteni. Toeks ollakse ka kriisi- ja konfliktipiirkondade elanikele mujal maailmas.

Talgute eesmärk

Paljude tüdrukute jaoks siin Eestis on hügieenitarvete nappus igapäevast elu halvav probleem. Selle tõttu jääb lausa iga kümnes tüdruk koolitegevusest kõrvale. Kogume annetusi, et soetada hügieenivahendeid ning viia need koolide ja noortekeskuste kaudu vähekindlustatud neidudeni kõikjal Eestis.

Kuidas toetada

Annetada saab mugavalt Punase Risti kodulehe kaudu: https://redcross.ee/anneta/hugieenitarbed-vahekindlustatud-neidudele