Iga laps väärib sõpra!

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde

hariduslapsed, noored

Kastani 42, Tartu, Eesti

Telliskivi Loomelinnak, Telliskivi, Tallinn, Eesti

https://www.vanemvendvanemõde.ee

Organisatsiooni eesmärk

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde missioon on toetada ühiskonnas sõprust, eeskuju ja täiendavat emotsionaalset tuge vajavaid lapsi, tagada nende õigus olla ära kuulatud, ennetada nende riskirühma sattumist ja soodustada nende riskirühmast välja toomist, luues seeläbi tugevad eeldused nende kasvamiseks terve enesehinnanguga edumeelseteks inimesteks. Me viime kokku täiskasvanud vabatahtliku tugiisiku ja tuge vajava lapse ning loome keskkonna, kus nende sõprus ja nad ise saaksid areneda. Meie tegevuse keskmes on üks ühele sõprus, üksteise toetamine ja oma kogemuste kaudu eeskujuks olemine.

Talgute eesmärk

Meie missioon on leida sõber igale Eestimaa lapsele, kes seda peaks mingil põhjusel vajama. Usume, et ükski laps ei pea olema üksi. Kõik me vajame emotsionaalset tuge, arusaamist, mõistmist ja seda kõige olulisemat - ilma tingimusteta sõprust! Talgutel osalemise kaudu aitad edendada meie missiooni, et meie programmis osalevate sõprade võrgustikuga oleks lõpuks kaetud terve Eesti. Sinu talgutoetus panustab otseselt meie Tallinna võrgustiku kasvamisse. Soovime talgute käigus koguda suurema fondi Tallinna perede ja vabatahtlike kaasamiseks vajalike tegevuste toetamiseks. Fondist teeme kulutusi uute vabatahtlike koolituste tarvis, programmiga liitunud sõpruspaaride ühiste tegevuste toetamiseks ja meie tegevuseks vajalike ruumide kulutuste katmiseks. Aitäh, et aitad meil olla sõber!

Kuidas toetada

Meie tegevust saad kõige turvalisemalt ja lihtsamini toetada püsiannetusega läbi Ma Armastan Aidata keskkonna siin https://www.armastanaidata.ee/vanemvendvanemode.
Kui soovid panustada vabatahtliku tiimiliikmena Tallinna projekti edendamises, siis ootame abikäsi kommunikatsiooni valdkonnas. Oma huvist anna märku info@vanemvendvanemode.ee