Lapsed loodusesse!

Tartu loodusmaja

hariduslapsed, nooredlooduskeskkond

Lille 10, Tartu, Eesti

https://www.tartuloodusmaja.ee/annetamine/

Organisatsiooni eesmärk

Tartu loodusmaja on keskkond, mis on loodud vastutustundega. Siin tegutseb sihtasutus Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Tartu Loodusmaja Huvikool, kes koos sõprade ja partneritega innustab märkama ja väärtustama loodust enda ümber ning käituma keskkonnasõbralikult ja vastutustundlikult. Meie missiooniks on hoida tasakaalu inimese ja looduskeskkonna vahel nii, et meie hea elu ei toimuks järeltulevate põlvkondade arvelt.

Soovime, et Eestis valitseks põlvest põlve kestev loodusest hooliv ja keskkonnasäästlik eluviis, inimesed märkaksid ja tunneksid loodust enda ümber ning hooliksid kõikidest elusolenditest ja nende elukeskkonnast.

Talgute eesmärk

Kogume tuge, et viia Tartu loodusmaja lapsi rohkem linnast välja loodusesse. Side loodusega on oluline noorte tervisele ning looduses käimata ja loodust tundmata ei oska me seda hoida. Õppekäigud loodusesse aitavad lastel luua ja hoida sidet loodusega ning õpetavad loodust tundma ja väärtustama.

Kuidas toetada

Kui soovid anda oma panuse, saad annetada vabalt valitud summa, tehes seda loodusmajas kohapeal annetuskasti või pangaülekandega:

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
SwedBank EE502200221019407978
Märksõna: annetustalgud

Kui annetad Tartu loodusmajale, saad selle summa oma maksustatavast sissetulekust maha arvata. Selleks lisa selgitusse ka oma isikukood.