Lisa ellu positiivset energiat. Hakka püsiannetajaks!

Eesti Loomakaitse Selts MTÜ

loomade heaolu

Juhan Sütiste tee, Tallinn, Eesti

https://loomakaitse.ee/

Organisatsiooni eesmärk

esti Loomakaitse Selts (ELS) on 2000. aasta kevadest tegutsev mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel.

Talgute eesmärk

Eesti Loomakaitse Seltsi talgute eesmärk on juurde saada püsiannetajaid. ELSiga koos osaleb talgudel ka OMAklubi, kes lisab ühe püsiannetaja ellu positiivset energiat 10x trennikaardiga.

Kuidas toetada

Ootame püsiannetajaid Ma armastan aidata keskkonnas: armastanaidata.ee/loomakaitseselts