Muuda maailm oma koduks!

YFU Eesti MTÜ

hariduslapsed, noored

Kevade 4a-1, Tallinn, Eesti

https://www.yfu.ee/

Organisatsiooni eesmärk

YFU Eesti MTÜ pakub rahvusvahelisi hariduslikke õpilasvahetusprogramme 14-18-aastastele noortele ning Eesti peredele, kes avavad oma kodu ja südame välisriikidest pärit vahetusõpilastele. Meie eesmärkideks on toetada sallivust ja kultuurilist mitmekesisust pooldavat maailmavaadet ühiskonnas, pakkuda võimalusi enesearenguks nii noortele kui peredele enne ja pärast vahetusaastat ning selle ajal ja julgustada aktiivset osalust kodanikuühiskonnas.

Talgute eesmärk

Soovime muuta maailma avatumaks ning sõbralikumaks. Vahetusaasta kogemus teises kultuurikeskkonnas annab noorele need oskused ja pädevused, mis laiendavad eneseteostus- ja valikuvõimalusi nii enda karjääri planeerimiseks kui ka ühiskonna heaolu toetavate valikute tegemiseks. Et rahvusvahelistes õpilasvahetusprogrammides saaks osaleda aina rohkem noori, soovime koguda annetusi YFU Eesti stipendiumifondi jaoks. Nii saame pakkuda rahalist toetust noortele, kelle jaoks muidu jääks vahetusaasta pere majandusliku olukorra tõttu kättesaamatuks.

Kuidas toetada

Soovime koguda annetusi Ma armastan aidata keskkonna kaudu.
https://www.armastanaidata.ee/annetan/haridus/yfu-eesti-toeta-piiratud-voimalustega-noorte-vahetusopilaseks-minekut