Toeta Annetamistalgutel Eesti kõige populaarsemat e-demokraatias osalemise tööriista Rahvaalgatus.ee-d

Rahvaalgatus.ee

demokraatiakogukonna edendamine

Toom-Kooli 17, Tallinn, Eesti

https://kogu.ee/

Organisatsiooni eesmärk

Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust, muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Silmapaistev e-demokraatia edulugu on suurendanud Eesti inimeste kaasa rääkimist riigi ja kohaliku elu küsimustes ka valimiste vahelisel ajal ning lihvinud ettepanekute tegemise kollektiivseid oskusi.

Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga. Rahvaalgatus.ee pälvis nominatisooni auväärse The Innovation In Politics Awards 2023 parima demokraatia tehnoloogia kategoorias. Finalistidena kuulume Euroopa kõige pühendunumate ja inspireerivamate poliitikakujundajate kogukonda.

Talgute eesmärk

Eesti Koostöö Kogu kogub annetusi Rahvaalgatus.ee haldamisega seotud kulude katteks.

Eestlased on leidnud endale Rahvaalgatus.ee näol mugava ja usaldusväärse viisi poliitikas kaasalöömiseks. 2023. aasta jooksul on portaalis toimunud hüppeline aktiivsuse kasv. Eesti Koostöö Kogu eksperdid prognoosivad, et tõenäoliselt antakse käesoleva aasta lõpuks Rahvaalgatus.ee-s rohkem digiallkirju (aasta algusest tänaseks ca 300 000) kui anti Riigikogu valimistel (312 181).

Rahvaalgatus.ee täidab olulist rolli ühiskondliku ventiilina, mida rohkem aga kodanikud erinevatele algatustele digiallkirjaga toetust väljendavad, seda suurem on kulu portaali haldajale. Iga digiallkiri maksab! Sellepärast võtame osa ka Annetamistalgutelt, et juhtida tähelepanu demokraatia võimaldamise kulu poolele.

Kuidas toetada

Toetada saab meid läbi meie veebilehe https://rahvaalgatus.ee/donate.
Tulumaksu tagasi saamiseks lisa annetust tehes kindlasti ka oma isikukood.