Toeta Eesti Transinimeste Ühingut!

Eesti Transinimeste Ühing

kogukonna edendaminevõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Telliskivi 60A-5, 10412 Tallinn, Eesti

https://transinimesed.ee/

Organisatsiooni eesmärk

Eesti Transinimeste Ühing on huvikaitseorganisatsioon mis, seisab trans- ja mittebinaarsete inimeste ning muude soovähemuste huvide ja heaolu eest Eestis.

Talgute eesmärk

Eesti Transinimeste Ühing (ETÜ) vajab sinu abi! Tegeleme igapäevaselt selle nimel, et parandada transooliste, mittebinaarsete -ja intersooliste inimeste elu eestis.

Kuidas aitab sinu annetus trans+ kogukonda?

💜 Saame ETÜga kandideerida järgmistesse projektidesse, et olla jätkusuutlikumad oma töös.
💛 Sinu annetuse abil saame luua juurde tugigruppide kohtumisi ja pakkuda rohkematele inimestele abi!
💙 Nüüd, kui huvikaitse töö on saanud hoo sisse, on meil vaja sellega järjepidevalt tegutseda, et jõuda reaalsete seadusteni. Trans-õigused on viimased 20 aastat paigal seisnud ning uus seadusloome on hädavajalik trans+ kogukonna olukorra parandamiseks!
🤍 Saame töötada veel põhjalikumalt selle nimel, et parandada transinimeste nähtavust meedias ning luua positiivset representatsiooni ka tulevikus.
🩷 Viimane aasta on näidanud, et professionaalne esindusorganisatsioon on transinimestele tähtis ning aitab viia reaalsete tulemusteni!

Sinu abiga saame kõiki neid muutusi ellu viia!

Kuidas toetada

Transinimeste Ühing viib hetkel läbi rahakogumiskampaaniat, et toetada ETÜ tegevuste jätkamist. Meie eesmärk on koguda kokku 7000€. Teie abiga oleme juba kogunud 4200€. Seega vajame teie toetust, et koguda veel viimased 2800€

Eesti Transinimeste Ühingule saab annetada läbi meie kodulehe annetetuskeskonna:
https://transinimesed.ee/donate

Annetust saab teha nii ühekordse kui ka püsiannetusena.

Ühekordse annetuse saad teha ülekandena meie pangakontole LHV pangas, kasutades järgnevaid andmeid

Nimi: Eesti Transinimeste Ühing

Arvelduskonto: EE107700771008205602

Selgitus: Annetus Eesti Transinimeste Ühingule

NB! Kui soovid saada tulumaksu tagastust annetuselt, siis kirjuta Selgituse lahtrisse ka oma isikukood. Kui soovid aeg-ajalt teavitusi ja infot annetuste kasutamise kohta, siis jäta selgituse lahtrisse ka oma meiliaadress.

Selgitus: isikukood Annetus Eesti Transinimeste Ühingule