Uus võimalus siilidele

Siilipusa MTÜ

looduskeskkondloomade heaolu

Jõgisoo, Harju maakond, Eesti

Organisatsiooni eesmärk

Siilipusa MTÜ tegeleb hätta sattunud Eesti metsasiilide ravi- ja rehabilitatsiooniga ning orvustunud siilipoegade kasvatamisega, et neile looduses uus võimalus anda.

Siseruumis on kohad vigastatud, intensiivset hooldust ja ravi vajavatele loomadele ning õues aedikud hilisemaks taastumiseks ja harjumiseks enne loodusesse vabaks saamist.
Beebikaalus siilipojad on erilise hoole all siseruumides.

Loomade ravi ja hoolduse eest vastutajal on loomaarsti abilise kutse ning praktiline kogemus. Keskonnaametiga sõlmitud leping ning PRIA registreering annab MTÜ-le loa metsloomadega tegelemiseks.

Jagame enda teadmisi ja kogemusi südamlikel kohtumistel koolides ja lasteaedades.

Talgute eesmärk

Käesolevate talgute annetuste toel on meie peamine soov soetada apatseete ja alajahtunutena saabuvate siilide jaoks korralik inkubaator. See loob võimaluse alajahtunud loomal temperatuuri ühtlaseks tõstmiseks ning sobiliku õhuniiskuse hoidmiseks. Eriti oluline on see pisikeste, nälginud ja alajahtunud siilipoegade puhul, aga samuti kõikide teiste, lisasooja vajavate siilide jaoks. Ravile saabudes vajab lühemat või pikemat aega lisasooja suurem osa siilidest.
2023. aastal on meie juurde saabunud veidi üle 80 siili, kuid aasta kestab veel.

Inkubaator annab juurde hinnalist aega hoiukodu inimestele, sest väheneb vajadus nii päeval kui ööl, teatud tundide tagant, temperatuuri kontrollida. Vajadusel on võimalik inkubaatorisse panna eraldatuna ka mitu abivajajat.

Kuidas toetada

Oleme väga tänulikud Teie annetuse eest, mis aitavad kaasa inkubaator Brinsea TLC-50 Advance hind 906.00, soetamisele.

Siilipusa MTÜ
EE582200221082302246 Swedpank

Või kasutada meie pangalinki: https://swedbank.every-pay.eu/lp/sooss6