Väärikas ausammas iseseisvusdeklaratsiooni mõtestajale Juhan Kukele

Käru Külaselts

demokraatiakogukonna edendaminekultuur

2G2R+R5 Käru, Lääne-Viru maakond, Eesti

Organisatsiooni eesmärk

Käru Külaselts tegutseb, et hoida elus küla, et seltsimajas põleksid tuled ja et külaelanikud tunneksid üksteise tuge. On oluline, et külas midagi toimub, sest see meelitab külla uusi elanikke ja pakub olemasolevatele elanikele tegevust. Kogukonna liitmise nimel on loodud aastaringselt tegutsev Kangakudumise tuba. Selts korraldab koolitusi ja üritusi, millest saavad osa nii kohalikud kui ka ümberkaudne rahvas. Selts teeb tihedat koostööd ka seltsidega, mis tegutsevad naabruskonnas ja see liidab juba suuremat kogukonda.

Talgute eesmärk

Soovime püstitada väärika ausamba Eesti Iseseisvusdeklaratsiooni autorile ja riigitegelasele Juhan Kukele (1885-1942).
Käru külas sündinud üleeestilise tähtsusega riigimees ühendab mõtteliselt mineviku, oleviku ja tuleviku. Kukk on sõnastanud Eesti iseseisvusdeklaratsiooni, on olnud riigivanem ja rahandusminister, ühistulise tegevuse algataja ja edendaja (kooperatiivid). Soovime tema sünnikodus teda väärikalt mälestada.
Soovime talgutega koguda 3000 eurot, mis on umbkaudu veerand samba maksumusest.

Kuidas toetada

Ootame rahalisi annetusi Käru Külaseltsi kontonumbrile EE821010220031305010.

Kõik talgutel panustajad kutsume 13. aprillil 2024 piduliku kohvilauaga mälestus - tutvustuspäevale Käru seltsimajas. Seal räägime samba valmimise plaanidest ja Juhan Kuke 140 sünniaastapäeva tähistamisest