Vägivallavabaks! President Kaljulaidi Fondi lähisuhtevägivalla ennetamise algatus

President Kaljulaidi Fond

demokraatiavõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Tartu mnt 85, Tallinn, Eesti

https://kerstikaljulaid.ee/fond/

Organisatsiooni eesmärk

President Kaljulaidi Fond on 2022. aasta alguses loodud algatus – do-tank – nende väärtuste edendamiseks, mille eest Kersti Kaljulaidi seisis oma ametiajal Vabariigi Presidendina. President Kaljulaidi Fond on valitsusväline, mittetulunduslik ning mittepoliitiline MTÜ. Fondi esimesed algatused on sündinud Eestis, kuid ambitsioon on võtta vastutust ka laiemalt. Meie tegevus on võimalik tänu heade annetajate toele.

Talgute eesmärk

Eestis on lähisuhtevägivalda (LSV) nii palju, et see mõjutab iga Eesti inimest. Seni on LSV ennetamise ja tagajärgedega tegelemise teemasid rahastanud ja kureerinud peamiselt riik. Me oleme ühiskonnana viimastel aastatel sel teemal rohkem rääkima hakanud, aga suurte ühiskondlike muutuste elluviimiseks peame ka vastutust võtma palju laiemalt. Igaühel on selles roll, igaühel on võimalus panustada – ettevõtted ja vabakond, riik ja ülikoolid, igaüks meist oma tutvusringkonnas, tööl või trennis.

Soovime President Kaljulaidi Fondiga anda oma mõjusa panuse, et Eestis oleks lähisuhtevägivalda oluliselt vähem ning et selle eest seisaks väärtuste ja tegudega igaüks: üksikisik, rohujuure tasand, avalik- ja erasektor. Selleks panustame süsteemselt fondina nendesse pudelikaeladesse, kus vabakonnana sekkumine kõige tõhusam algatades vajalikke muutusi, tõstes teadlikkust, võttes üle ja levitades parimaid praktikaid. Teiselt poolt soovime toetada lähisuhtevägivalla vähendamisele suunatud rohujuuretasandi algatusi üle Eesti, sest muutused saavad toimuda vaid siis, kui kogu vägivallaennetuse maastik muutub laiemaks ja tugevamaks.

Fondi esimeseks fookuseks on tööandja ja erasektori kasutamata potentsiaal Eestis. Eestis käib tööl üle 600 000 inimese, sealhulgas nii lähisuhtevägivalla toimepanijad kui nende ohvrid, kes kogevad kodus rasket vaimset, füüsilist ja seksuaalset vägivalda. Tööandja saaks siin olla oluline ennetaja, märkaja ja abistaja, kuid täna see Eestis veel nii ei ole. Samas on maailmas näiteid, mida saab üle võtta ja edukalt rakendada ka Eestis, selle eelduseks on teadlikkuse tõstmine. Just sellega fond hetkel tegelebki.

Kuidas toetada

Kõige mugavam viis püsi- või ühekordset annetust teha on pangalingi kaudu, mille leiab
https://kerstikaljulaid.ee/toeta/

Sealtsamast leiab ka panagrekvisiidid:

President Kaljulaid Foundation MTÜ
IBAN: EE667700771006842520
SWIFT: LHVBEE22