Viime koolinoorte vaimse tervise heaolu hindamise ja toetamise Eesti väikekoolidesse

Helge Kool MTÜ

hariduslapsed, noored

Rakvere, Lääne-Viru maakond, Eesti


väikekoolid üle kogu Eesti

https://helge.app/blogi/helge-kool-annetustalgutel-viime-noorte-heaolu-toetamise-eesti-vaikekoolidesse/

Organisatsiooni eesmärk

Helge Kool on haridustehnoloogia ettevõte, mis on pühendunud õpilaste heaolu tõstmisele ning koolipsühholoogide ja noortele õppijatele hädavajaliku toe pakkumisele uuenduslike vahendite kaudu. Helge varustab koolipsühholooge teadusuuringutel põhinevate analüütiliste tööriistadega, et töötada õpilastega klassiruumis ja individuaalselt, et luua seeläbi helgemat tulevikku. Meie lahendusteks on:
* Helge tugispetsialisti töölaud aitab koolide tugipersonalil planeerida oma tööd, viia läbi noorte heaolu-uuringuid, koguda reaalajas andmeid õpilaste regulaarsest enesehinnangust ja viia läbi sihipäraseid õpilaste sekkumisi.
* Helge noorte mobiilirakendus on turvaline ja anonüümne tasuta tööriist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele iseenda paremaks mõistmiseks ja vajadusel juhatamiseks õpetajate, koolipsühholoogide või lastevanemate juurde.
* Helge materjalikogu pakub teaduspõhiseid materjale uusimate haridusteaduste artiklitega ja praktiliste teadmistega, mis aitavad luua paremat kooli õhkkonda ning harida õpetajaid, noori ja vanemaid.

Helge Kool MTÜ on tänaseks neli aastat Eesti koolides aidanud koolide tugispetsialistidel (koolipsühholoogidel ja sotsiaalpedagoogidel) teha oma tööd ja olla 13-19-aastaste noortele paremaks toeks nende vaimse tervise seisundi hindamisel ning abivajajate aitamisel.

Talgute eesmärk

Kui PISA testides saame Eestis järjepidevalt häid tulemusi, siis vaimse tervise seisundit hinnates näeme kuivõrd haprad on meie noored: 2/3 üheksandate klasside tüdrukutest kogevad depressiivseid episoode ja 42% sama vanadest poistest magavad alla soovitud määra.
Paljudes Eesti väikekoolides on tugispetsialistide ressursid piiratud ja noortele pakutav emotsionaalne tugi vähene. Selle toe puudumisel on kaotajaks noored, kellel pole raskesse olukorda sattununa lihtne abi küsida.
Koos annetajate abiga saame pakkuda Helge Kool MTÜ teenuseid nendes väikekoolides, kes iseseisvalt seda endale lubada ei saa. Üheskoos toetame Eesti koolinoori nende hääle kuuldavaks tegemisel ja heaolu toetavate tegevustega.

Kuidas toetada

Iga kooli külastamine nõuab ressursse. Selleks, et teha Helge Kooli töövahendid kättesaadavaks Tallinnast kaugemal asuvates või kehvemal järjel olevates väikekoolides, palume oma toetajatelt rahalist abi nendes koolides tugispetsialisti töölaua juurutamiseks ja kasutuselevõtuks ning külalistundide koolitus- ja transpordikulude katmiseks.

Helge Kool MTÜ on alates 01.07.2021 kantud tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja ja annetuste kasutamisel lähtume Annetuste kogumise heast tavast. Teisisõnu – tehtud annetustelt saab tagasi ka tulumaksu. Niisiis – soovi korral palun lisa maksekorralduse selgitusele oma isikukood või oma firma registrikood:

MTÜ Helge Kool
EE632200221013602779
Swedbank
SWIFT: HABAEE2X
Selgitus: oma isikukood või firma registrikood