Viime nõusolekupõhise seksuaalhariduse kõigisse Eesti koolidesse

MTÜ Progressiivne Liikumine

lapsed, nooredvõrdõiguslikkus ja mitmekesisus

Vabaduse puiestee T1, 51003 Tartu, Eesti


Vabatahtlike koolitused toimuvad detsembris Tartus. Koolikülastused toimuvad alates 2024. aasta jaanuarist üle kogu Eesti. Projekt kestab vähemalt aasta, ent loodame seda toetajate abil ka järgmistel aastatel jätkata.

https://progressiivne.org/

Organisatsiooni eesmärk

Progressiivne Liikumine on Eesti esimene erakondlikult sõltumatu poliitiline noorteliikumine. Meie eesmärgiks on pakkuda platvormi kõigile noortele, kes soovivad olla aktiivsed kondanikud ja seista maailmale avatud Eesti nimel, ilma surveta end kitsalt erakondlikult määratleda. Meie põhiväljunditeks on kodanikuharidus ja huvikaitse. Ühelt poolt teostame nii iseseisvalt, kui ka koostöös partneritega kodanikuhariduslikke projekte, mis ei kasvata üksnes noorte teadlikkust ühiskondlikult olulistel teemadel, vaid võimestab neid ka aktiivselt kaasa rääkima. Teiselt poolt püüame ka huvigruppide esindajaid kaasates suunata poliitikat kõigil tasanditel, et see oleks noori kaasavam ja arvestaks just nende põlvkondadega, kelle elud on kõige enam mõjutatud sellest, mis tulevikku me täna kujundame.

Rohkem meie tegevusest saad lugeda meie veebilehel: https://progressiivne.org

Talgute eesmärk

Nõusolekuta seks on vägivald. Selles põhimõttes leppisid sel aastal ka koalitsiooni moodustanud erakonnad kokku ja eesmärgistasid võtta vastu nõusolekuseadus - kriminaliseerimaks seksuaalsuhted, milles ühe või mitme osapoole nõusolek ei ole tagatud. Sellest üksi ei piisa. Selleks, et kasvaks nõusolekuga arvestav kultuur, peame tekitama ühiskonnas ühise arusaama sellest, mida nõusolekul põhinevad seksuaalsuhted tähendavad. Selleks on vaja jõuda just noorteni ja õpetada neile, kuidas enda eest seista, kuidas end kaitsta, kuidas anda informeeritud nõusolek ja kuidas öelda „ei”.

Selleks oleme koostamas koostöös Feministeeriumi, Haridus- ja Noorteameti ja Eesti juhtivate seksuaaltervise ekspertidega nõusolekupõhise seksuaalhariduse koolituskava. Projekti raames koolitame 15-25 noort vabatahtlikku nõusolekukoolitajateks välja, et need noored saaksid omakorda koolides üle kogu Eesti oma teadmisi jagada. Sedasi ennetame noorte seksuaalvägivalla ohvriteks langemist ja võimestame noori agentseid, tervislikke ja vastatikusel austusel põhinevaid seksuaalsuhteid looma.

Kuidas toetada

Iga vabatahtliku väljaõpe nõuab palju ressursse. Tagamaks, et koolinoorteni jõuab asja- ja ajakohaseim teave ja ennetamaks vabatahtlike ringi kitsaks jäämist ja ülekoormamist, soovime pakkuda suuremale arvule vabatahtlikele suuremas mahus koolitusi Eesti parimatelt seksuaaltervise ekspertidelt. Soovime vabatahtlikke varustada parimate võimalike kättesaadavate materjalidega.

Ka iga koolikülastus nõuab ressursse. Mida kaugemal kool asub suurtest tõmbekeskustest, seda rohkem ressursse selle külastamine meie vabatahtlikelt nõuab. Sealjuures peame oluliseks, et nõusolekupõhine seksuaalharidus jõuab just nende noorteni, kes seda enim vajavad. Uuemate uuringute kohaselt saavad just keerulisemates sotsiaalsetes tingimustes kasvavad, maal elavad ja vähemusrahvuste esindajatest noored kõige kehvemat seksuaalharidust ning just need noored on suurimas ohus seksuaalvägivalla ohvriteks langema. Seetõttu peame vajalikuks panna erilist rõhku just nende noorteni jõudmisele.

Selleks, et neid eesmärke ellu viia palume toetajate rahalist abi.

Arvelduskonto andmed:
Saaja: MTÜ Progressiivne Liikumine
Kontonumber: EE837700771007902812
Selgitus: Annetamistalgud

Annetada saab ka panga- või krediitkaardiga meie veebilehel: https://progressiivne.org/toeta/